1200x300.v2 px ans aplikuj

Chcesz podjąć w roku akademickim 2024/2025 studia na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu??

Pierwsza tura rekrutacji prowadzona będzie w terminie od 10 czerwca do 2 sierpnia 2024 r. Masz do wyboru 27 kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach stacjonarnych prowadzonych na 6 Wydziałach:

na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • e-Administracja – studia stacjonarne
  • e-Administracja – studia niestacjonarne
  • Ekonomia – studia stacjonarne
  • Ekonomia – studia niestacjonarne
  • Zarządzanie – studia stacjonarne
  • Zarządzanie – studia niestacjonarne
 • na studiach drugiego stopnia na kierunku:
  • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia stacjonarne
  • Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

na Wydziale Nauk Humanistycznych

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • Filologia angielska – studia stacjonarne
  • Filologia angielska – studia niestacjonarne
  • Filologia niemiecka – studia stacjonarne
  • Filologia niemiecka – studia niestacjonarne
  • Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne
  • Lingwistyka dla biznesu – studia niestacjonarne
 • na studiach drugiego stopnia na kierunku:
  • Lingwistyka praktyczna – studia stacjonarne
  • Lingwistyka praktyczna – studia niestacjonarne
  • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym – studia stacjonarne
  • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym – studia niestacjonarne

 na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne
 • na jednolite studia magisterskie na kierunku:
  • Fizjoterapia – studia stacjonarne
 • na studiach drugiego stopnia na kierunku:
  • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • Graphic design i technologie wizualne – studia stacjonarne
  • Graphic design i technologie wizualne – studia niestacjonarne
  • Public relations i reklama – studia stacjonarne
  • Public relations i reklama – studia niestacjonarne
 • na jednolite studia magisterskie na kierunku:
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne
  • Pedagogika specjalna – studia stacjonarne
 • na studiach drugiego stopnia na kierunku:
  • Projektowanie zorientowane na użytkownik nowych mediów – studia stacjonarne
  • Projektowanie zorientowane na użytkownik nowych mediów – studia niestacjonarne

na Wydziale Nauk Inżynieryjnych

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • Informatyka – studia stacjonarne
  • Informatyka – studia niestacjonarne
  • Mechatronika – studia stacjonarne
  • Mechatronika – studia niestacjonarne
  • Transport i logistyka - studia stacjonarne
  • Transport i logistyka - studia niestacjonarne
  • Inżynieria produkcji – studia stacjonarne
  • Inżynieria produkcji – studia niestacjonarne

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 • na studiach pierwszego stopnia na kierunku:
  • Dietetyka – studia stacjonarne
  • Dietetyka – studia niestacjonarne
  • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne
  • Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne
 • na studiach drugiego stopnia na kierunku
  • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Zapoznaj się z najnowszą ofertą studiów (patrz zakładka Oferta edukacyjna).

Możesz także sprawdzić jakie przedmioty maturalne będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji (patrz zakładka: Postępowanie kwalifikacyjne).

Sprawdź czy na kierunek, który Cię interesuje wymagane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (patrz zakładka Egzaminy/postępowanie kwalifikacyjne).

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia (patrz zakładka Zasady rekrutacji oraz Akty prawne).

 


 

Informator dla kandydatów na studia w ANS na rok akademicki 2024/2025*

 

*Informacje zawarte informatorach dla kandydatów na studia mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową uczelni oraz poszczególne zakładki dotyczące rekrutacji

 


 

Kredyt studencki – dostępny również dla kandydatów na studia