W dniu 11.07.2023 r. w Miasteczku Galicyjskim, w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Międzynarodowego projektu artystyczno-naukowego pt. KANTOR. TRZEBA BYĆ... (autorki projektu, kuratorki wystawy i redaktorki monografii pod tym samym tytułem: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki; dr Anna Steliga UR w Rzeszowie, Instytut Sztuk Pięknych). Patronat nad projektem i publikacją objął Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr Marek Reichel.

Projekt poświęcony życiu i twórczości wyjątkowego artysty Tadeusza Kantora powstał przy współpracy z wybitnymi instytucjami kultury i sztuki, takimi jak Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie, Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W projekcie biorą udział uczestnicy z 9 krajów: USA, Słowacja, Austria, Francja, Hiszpania, Polska, Litwa, Włochy, Ukraina w tym uczelnie, a także osoby z niepełnosprawnościami (WTZ MADA w Nowym Sączu, DPS dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, Środowiskowy Dom Samopomocy z Sokołowa Małopolskiego).

Wernisaż uświetnił udział Pana Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dra. Marka Reichela, Pani Protektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu, Pani dr hab. Zdzisławy Zacłony, prof. ANS, Pana Tomasza Pietruchy z Cricoteki, Pani Dyrektor ŚDS z Sokołowa Małopolskiego Anny Szeligi-Skoczylas oraz Pana Tomasza Przeszłowskiego, Pana Janusza Reszkiewicza – Kierownika WTZ MADA w Nowym Sączu  i innych, w tym pracowników i uczestników placówek partnerskich oraz studentów i absolwentów ANS w Nowym Sączu. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu reprezentowała Pani Anna Florek. Wernisaż otworzył i zakończył wzruszający mini recital Tadeusza Piekielnika, uczestnika WTZ MADA w Nowym Sączu.

Wydarzeniu towarzyszyła premiera monografii KANTOR. TRZEBA BYĆ..., która zawiera teksty i artykuły naukowe dotyczące różnych zagadnień życia i wielowymiarowości sztuki artysty oraz publikacje dzieł wykonanych na potrzeby projektu przez licznych uczestników projektu. 

Autorki projektu składają serdeczne podziękowania Panu dr Robertowi Ślusarkowi, Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za współpracę i możliwość zorganizowania wystawy.

Więcej o założeniach projektu przeczytać można na stronach:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642369519

https://muzeum.sacz.pl/kalendarium/kantor-trzeba-byc

Zdjęcia: Elżbieta Barciszewska, Jarogniew Barciszewski-Kozioł, archiwa autorów

Wystawę oglądać można do 27.08.2023